BERGITTALEDEN SYD – 2022

Denne del af Birgittaleden - er den sydligste - som har et ruteforløb fra Lund til Trelleborg i Sverige og fortsætter derefter videre i Tyskland ved, at færgen til Trelleborg til Sassnitz færger pilgrimmen til Rügen i Tyskland. Derfra vandres til Stralsund til Schwerien. Videre herfra kan så vandre mod Hamburg og pilgrimsvejen kan så fortsættes til enten rom eller Santiago de Compostela på nogle af de gamle romerske veje.
Fra Lund er det også muligt at vandre via Helsingborg og videre nord på til Jönkøping - og dermed at vandre på pilgrimsvejen til Vadstena.
Pilgrimsruten fra Lund til Trelleborg er markeret med Birgittaledens afmærkning.
Vandringen er gennem de gamle kirkebyer, herunder bl.a. Dalby, der er en gammel bispeby tilbage fra første halvdel af det 10. århundrede. Så her skal Dalby kirke indviet til Det hellige Kors besøges det samme bør Börrringekloster, der også er et kloster med stor historie for kirkelivet i Skåne.
Hvis vandringen alene er til Trelleborg - hvilket er omkring 80 km - kan den passende afsluttes ved den katoske kirke indviet til Skt. Katarina i Trelleborg for derfra at fortsætte til færgen til Tyskland.
Pilgrimsvandringen er gennem det bølgede Skånske landbrugsland med vandring på Romeleåsens og den vestligste udløber, hvor der er udsigt over Skånes landskab.
Pilgrimsvejen vandres på en vekslen mellem lokale asfaltveje, de gode svaneske grusvej, mark- og skoveje og stier.
Der vandres forbi adskillige kirker på ruten, men få af dem er desværre åbne. Dem der er adgang til bør besøges og det er muligt at stemple et pilgrimspas.
Pilgrimsruten er ikke så kendt og derfor er det begrænset med mulighed for at møde andre pilgrimme, ligesom overnatningsmuligheder er begrænset til de hoteller og B&B, der ligger tættest op til pilgrimsruten.