OM PILGRIMSMÅL

JESUS GRAV
GRAVKRIKEN I JERUSALEM
Gravkirken - the Holy Church of the Sepulchre - er det helligste sted for os kristne. Så derfor er dagen sat af til et besøg i Gravkirken i det gamle Jerusalem. Udefra ser kirken ikke ud af noget særligt og synes heller ikke særlig stor eller storslået og det er der så mange grunde til. Over Jesus grav beordrede Kejser Konstantin, at der skulle bygges en ny kirke og det sket så omkring år 325. Kirken bestod i realiteten af 3 sammenbyggede kirker, som er bygget over 3 hellige steder. En rotunde er bygget over Jesus grav, en arkade, som danner et atrium over det sted, hvor korset stod på Golgata, der udover en stor basilika, som blev bygget ved siden af. Den kirke Konstantin beordre opført blev ødelagt i 600 tallet og efterfølgende kirker blev også enten ødelagt eller revet ned. En nedrivning af muslimerne omkring år 1.000 lagde grunden til de efterfølgende kristne korstog til Jerusalem. I begyndelsen af 1800 tallet blev den nuværende kirke opført. Og siden 1550 har francisaner samfundet påtaget sig ansvaret for kirken. Under rotunden står Ædicolum. Ædicolum er en kirkebygning, der står over den afhuggede klippehule, hvor Jesus blev begravet.
SANKT PETERS GRAV
PETERSKIRKEN I ROM
Basilikaen er den første af de 4 hovedbasilikaer i Rom. Den er en af verdens største kirkebygning. Den nuværende afløste en oldkirke opført af Constantin fra 322-333. Den nuværende kirke blev påbegyndt i 1506 og indviet i 1626 og er bygget på det sted, hvor Saint Pietro (Skt. Peter) og Roms første pave blev korsfestet og begravet. Michelangelo fik at daværende pave frie hænder til at færdiggøre byggeriet. Skt. Peter er hvilende under hovedalteret. Indtil flere paver er stedt til hvile i basilikaen. Den er overdådigt udsmykket med ikke mindre end 44 altre, 395 skulpturer, 778 søjler og135 mosaikker. Der er 5 store porte ind til basilikaen. Den ene er den Hellige Dør - Porta Santa. Kirkegulvet er 200 m langt. Bygningen er 136 m høj inkl. kuplen. Basilikaen er en af de 7 valfartskirker i Rom. Basilikaen er åben 7 til 18.30.
SANKT JACOBS GRAV
KATEDRALEN I SANTIAGO DE COMPOSTELA
Den mægtige romanske katedral, opført ca. 1075-1122 over en ældre kirke fra 800-t., er en treskibet bygning med stort tværskib, gallerier, koromgang og talrige kapeller; senere er tårne og kuppel kommet til.
Den store trappe er fra ca. 1600, og den rigt skulptursmykkede vestfacade i barok fra
midten af 1700-t. Sydportalen, Puerta de las Platerías, har endnu sin oprindelige skulpturelle udsmykning fra begyndelsen af 1100-t.; den berømte portal i vest, Pórtico de la Gloria, er udført af Maestro Mateo 1168-88.
Santiago de Compostela er opstået på det sted, hvor apostlen Jakob ifølge legenden er begravet. Stedet blev opdaget i 813 af en eremit, og under Alfonso 2. af Asturien opførtes en lille kirke, som under Alfonso 3. (838-910) erstattedes af en større.
Byen fik i middelalderen stigende betydning som valfartssted for pilgrimme fra hele Europa. Endnu i dag (2011) følger pilgrimme de gamle ruter, El Camino de Santiago, gennem Frankrig og Spanien forbi klostre og herberger.
Byen blev residens for prinser af Asturien og León. Maurere og normanner ødelagde flere gange byen. I 1525 blev universitetet grundlagt.
FRANZ AF ASSISIS GRAV
Basilika di San Francesco (Den hellige Frans' basilika) er gravkirke for Frans af Assisi og hovedkirke for den gren af franciskanerordenen, der kaldes konventualerne. Den ligger i Assisi, Italien. Den hellige Frans af Assisi døde den 3. oktober 1226. Allerede i 1227 blev han helgenkåret. Lederen af franciskanerordenen var broder Elias, som straks gik i gang med at bygge en kirke til at rumme helgenens jordiske rester. Allerede i 1230 kunne de overflyttes til den nybyggede kirke, hvor dog færdiggørelse og kunstnerisk udsmykning fortsatte længe endnu. Kirken blev bygget i to planer: en lav og dunkel underkirke og en høj og lys overkirke. Under højalteret i underkirken blev Frans begravet. Senere er der udgravet en kryptkirke omkring helgengraven, som indtil da havde været utilgængelig, idet broder Elias frygtede at nabobyer, især Perugia, skulle forsøge at sætte sig i besiddelse af de værdifulde relikvier med våbenmagt.
San Francesco kirken er udsmykket af tidens bedste kunstnere, heriblandt Cimabue, Simone Martini, Pietro Lorenzetti og ganske særligt Giotto, som på væggene i overkirken har malet en serie billeder fra Frans' liv.
Basilikaen og andre bygninger og steder i området har været på UNESCOs verdensarvsliste siden 2000.

Skriv et svar