PILGRIMS WAY – 2023

Pilgrims Way er pilgrimsruten der starter fra Canterbury Katedral og slutter i Winchester Katedral også kaldt Old Road.

Pilgrimsruten er ca. 220 km og kan vandres på mellem 10 til 13 dage.

De første pilgrimme vandre mellem katedralerne da Thomas Becket blev helgekåret efter han blev myrdet i 1172 i Canterbury Katedral. Tidligere blev der valfartet til Winchester Katedral, hvor Englands første ærkebiskop (f. 800 -863) relikvier oprindelig var opbevaret i et relikvieskrin.

Grundstenen til Winchester Katedral blev lagt i 1079 og er en af Englands største kirkebygninger og er gravplads for 10 engelske middelalder konger, herunder bl.a. Knud den Store af Danmark og England.

I katedralen opbevaredes i et relikvieskrin i den sidste 3. del af katedralen med relikvier af St. Swithun i et retrokor bag højalteret.

Pilgrims Way forløber fra Canterbury på ryggen af kalkforkastningen der er fra Dover til Farnham og derefter på North Downs Way frem til floden Itichen, langs floden Wey og floden Mole. ruten følger stort set vanskellet på sydsiden af kalkforkastningen.

Da den kalkrige undergrund giver gode vækstbetingelser for afgrøder, er området tæt beboet og med dyrket landskab og uden de meget store højdeforskelle.

I mellem de byerne – der ligger syd for London yderområder – er der et varieret landskab blandet mellem dyrkede områder og skove med mange mindre byer i mellem i det afvekslende landskab.

Der vandret på et varieret underlag vekslende mellem mark og skoveje afbrudt af smalle lokale veje, på stier over marker eller langs markskel.

Den første del af vandringen er nordvest for senere at blive ret vest og sidst sydvest

Pilgrimsruten er udpræget med få højdemeter eller svære passager. Den er ikke afmærket i traditionel forstand, hvorfor det forudsættes at der enten følges en guidebog med kort eller overføres til GuruMap fra kortafsnittet i The British Pilgrimage Trust, som kan følges i realtid.

Der er ikke større udfordringer med at finde egnede overnatningssteder og indkøbsmuligheder er muligt stort set alle vandredage.