Kategoriarkiv: London to Walsingham – 2023

LONDON TO WALSINGHAM – NAZARETH HOUSE – THE SHRINE OF OUR LADY AF WALINGHAM

Vor Frue Basilica i Walsingham blev etableret omkring 1061, da Richeldis de Faverches ifølge teksten til Pynson-balladen (c 1485) bad om, at hun måtte påtage sig et særligt arbejde til ære for Vor Frue.

Jomfru Maria førte Richeldis i ånden til Nazaret og viste hende huset, hvor englen havde hilst på hende. ” Se, datter’ sagde Jomfru Maria. ‘Tag målene af dette hus og opfør et andet lignende i Walsingham, dedikeret til at prise og ære mig. Alle, der kommer der, skal finde hjælp i deres nød.

Det skal være et evigt minde om den store glæde ved Bebudelsen, grunden og oprindelsen til alle mine glæder og roden til menneskehedens nådige Forløsning. Dette skete gennem Gabriels budskab om, at jeg ville være mor gennem min ydmyghed og undfange Guds søn i jomfruelighed.  (Balladen om Pynson 1485)

Lady Richeldis var en hellig kvinde med en stor kærlighed til Guds Moder. Hun bad Jomfru Maria om en måde at ære hende på, og det var fra dette ønske i hendes hjerte, at begivenhederne i Walsingham udfoldede sig. Richeldis var ikke visionær som børnene i Lourdes og Fatima. Hun var en troende kvinde, hun grundede, mediterede og bad. Som svar på hendes bøn førte Jomfru Maria hende i ånden til Nazaret, viste hende Bebudelsens hus, hvor englen hilste på Maria, og bad hende om at bygge en kopi i Walsingham som et evigt mindesmærke over bebudelsen.

Dette hellige hus blev bygget, og et religiøst samfund tog ansvaret for fundamentet. Selvom vi har meget lidt historisk materiale fra denne periode, ved vi, at de augustinske kanoner med pavelig godkendelse byggede et kloster (c 1150). Walsingham blev en af de største helligdomme i middelalderens kristenhed.

Walsingham er derfor en mariansk helligdom for inkarnationen, et pilgrimssted for alle, der ville glæde sig sammen med Maria over “bebudelsens store glæde”.

Lad os, ligesom Maria, undfange ham i vores hjerte, så vi kan føre ham frem i vores verden og glæde os sammen med hans mor. Lad os finde hjælp i vores nød her i Marias gamle helligdom, hvor vi sammen med Guds Moder glæder os over sandheden om, at “Ordet blev kød og levede iblandt os.”

EFTER REFORMATIONEN

I 1538 førte reformationen til, at Priory-ejendommen blev overdraget til kongens kommissærer, og den berømte statue af Vor Frue af Walsingham blev ført til London og brændt. Intet er tilbage i dag af den oprindelige helligdom, men dens sted er markeret på græsplænen i “The Abbey Grounds” i landsbyen.

Efter ødelæggelsen af helligdommen ophørte Walsingham med at være et pilgrimssted. Hengivenhed var nødvendigvis hemmelig indtil efter katolsk frigørelse (1829), da offentlige udtryk for tro var tilladt.

SLIPPER KAPELLET ER RESTAURERET

I 1896 købte Charlotte Pearson Boyd Slipper Chapel fra det 14. århundrede, det sidste af vejkantskapellerne på vej til Walsingham, og restaurerede det til katolsk brug.

I 1897 ved reskript af pave Leo XIII blev helligdommen for Vor Frue af Walsingham restaureret med bygningen af et helligt hus som Lady Chapel i den katolske kirke af bebudelsen, King’s Lynn.

PILGRIMSREJSER BEGYNDER IGEN I 1897

Guild of Our Lady of Ransom, bragte den første offentlige pilgrimsrejse til Walsingham den 20. august 1897. Besøg i Slipper Chapel blev hyppigere, og som årene gik, steg hengivenhed og antallet af pilgrimsrejser.

SLIPPER CHAPEL ERKLÆREDE NATIONAL SHRINE OF OUR LADY FOR KATOLIKKER I ENGLAND I 1934

Den 19. august 1934 førte kardinal Bourne og biskop Lawrence Youens biskopperne i England og Wales sammen med 10.000 pilgrimme til Slipper Chapel. På denne pilgrimsrejse blev Slipper Chapel erklæret for at være National Shrine of Our Lady for romersk-katolikker i England.

I KRIGSÅRENE

Walsingham var en begrænset zone og lukket for besøgende, men mange servicemænd og -kvinder viste interesse for helligdommen. Den 17. maj 1945 organiserede de amerikanske styrker den første messe i Priory-området siden reformationen.

DEN FØRSTE PILGRIMSREJSE TIL STUDENTERKORSET

Dette og det store korsbærende pilgrimsrejse for fred, bod og bøn i 1948 begyndte traditioner, der fortsætter i dag. Hvert år går Student Cross stadig til helligdommen i den hellige uge.

Mellem 1968 og 2015 havde maristfædrene pleje af helligdommen og var sammen med maristsøstrene og andre ansvarlige for tjenesten for pilgrimme. Med udnævnelsen af den sidste Marist Shrine Director, Rt. Rev Alan Williams SM som biskop af Brentwood, var samfundet ude af stand til at tilvejebringe en efterfølger, og kardinal Vincent Nichols og biskoppens konference i England og Wales udpegede Monsignor John Armitage som rektor for National Shrine. Maristsøstrene og forskellige sekulære præster fortsætter deres tjeneste ved helligdommen

SLIPPER’S KAPEL STATUEN TAGES TIL WEMBLEY

Under pave Johannes Paul II’s besøg i England i 1982 blev Slipper Chapel Statue taget til Wembley Stadium og blev båret rundt på stadion forud for den pavelige messe forud for direktøren for den romersk-katolske helligdom (Fr Clive Birch sm) og administratoren af den anglikanske helligdom (Rev Christopher Colven).

MERE MODERNE UDVIKLING

Den eksisterende butik, café og kontorer ved helligdommen blev udviklet i 1988. Senere udviklinger forbedrede faciliteterne yderligere.

BEBUDELSESVINDUET

I 1997 var der festligheder for at markere hundredåret for den første pilgrimsrejse efter reformationen, der fandt sted den 20. august 1897. En af de varige arv fra hundredeårsfestlighederne er Bebudelsesvinduet i Slipper Chapel, som var en gave fra Vor Frue af Ransoms Gilde, hvis forfædre havde organiseret pilgrimsrejsen i 1897. Guilds anliggender administreres nu fra nationalhelligdommens kontorer

PILGRIMSREJSER I DAG

Helligdommen tiltrækker nu omkring 150.000+ pilgrimme i pilgrimsrejsesæsonen med omkring 35 store pilgrimsrejser fra katolske, bispedømmer eller etniske grupper og katolske samfund eller foreninger samt mange sogne- og oversøiske grupper. På nuværende tidspunkt er vores største pilgrimsrejser dem fra det tamilske samfund, der kommer hver maj (ca. 6.000) og igen i juli med omkring 15.000 pilgrimme, nogle er kristne og nogle hinduistiske i troen. Syro-Malabar-samfundet bringer omkring 5.000 pilgrimme på deres nationale pilgrimsrejse i juli.

VOR FRUE AF WALSINGHAMS BASILIKA

På festen for den hellige familie, 2015, under pavelig messe i Vor Frue af Forsonings kapel ved helligdommen, læste biskop Alan Hopes et dokument fra Vatikanet, hvori det hedder, at pave Frans var glad for at tildele titlen mindre basilika til helligdommen. Der er kun tre steder med denne titel i England, de to andre er St Chad’s Cathedral i Birmingham og Downside Abbey Church.

DEN KATOLSKE SOGNEKIRKE VOR FRUE AF BEBUDELSEN

I april 2005 blev den lokale katolske Parish Church of Our Lady of the Annunciation (en midlertidig struktur fra 1950’erne) i landsbyen Walsingham revet ned, og en smuk ny kirke med dobbelt så stor kapacitet bygget på stedet. På grund af dets brug af pilgrimme bosiddende i Elmham House, den katolske helligdoms indkvartering, var helligdommen medvirkende til at rejse en stor del af de £ 1.345.000, der var nødvendige for dette projekt. Kirken blev indviet af biskop Michael Evans fra East Anglia den 24. marts 2006, og tårnskulpturen blev velsignet af hans efterfølger biskop Alan Hopes den 4. maj 2017, hvilket markerede færdiggørelsen af projektet.

Shrine Church ligger på en smuk grund tæt på centrum af middelalderlandsbyen Little Walsingham.  Helligdomskirken blev bygget i det tyvende århundrede og er, hvor Det Hellige Hus ligger – en kopi af hjemmet i Nazareth af Josef, Maria og Jesus (den hellige familie) – og hvor de 20 helligdomsvogtere har deres boder.

Det nye hellige hus og helligdommen

I 1930 insisterede den daværende biskop af Norfolk (Bertram Pollock) på, at Fr Patten, præsten i Walsingham, fjernede billedet af Vor Frue af Walsingham fra sognekirken. Ufortrødent søgte Fr Patten økonomisk hjælp fra tilhængere (hovedsageligt Sir William Milner) og var i stand til at købe en passende grund andetsteds med den hensigt at bygge et nyt helligt hus indesluttet i en meget lille kirke. Selvom det er en moderne kopi med et italiensk ydre, afspejler dets design (af arkitekterne Milner & Craze) mange af de funktioner, der ville have været kendt for middelalderlige pilgrimme. Fr Patten, selvom han var medlem af Church of England, var en del af den anglo-katolske tradition. Som sådan mente han, at der var en kontinuitet mellem den førreformatoriske kirke og Church of England på hans egen tid. Han mente, at der burde ske en tilbagevenden til en større grad af rigdom i Kirkens tilbedelse og udsmykningen af dens bygninger. Dette afspejles i de farverige malerier og statuer, brugen af røgelse og vigtigst af alt i den ære, der gives til Jomfru Maria og helgenerne. Disse traditioner videreføres her i dag.

Udvidelse

Det blev hurtigt klart, at denne bygning var alt for lille til det voksende antal pilgrimme. I 1938 blev helligdommen udvidet betydeligt til sin nuværende længde, og senere i 1964 og 1972 blev sideskibene tilføjet.

Det Hellige Hus

Inden for Det Hellige Hus er billedet af Vor Frue af Walsingham, udskåret i 1922 og kopieret fra segl af det middelalderlige Priory, som blev undertrykt i 1538. På væggene i Det Hellige Hus både indvendigt og udvendigt er der små hyldelamper, hver med et skjold, der bærer en indvielse – Vor Frue af Walsingham, Bed for . . . Disse lamper tændes under sprinkling og Shrine Prayers hver dag.

Brønden

Når man kommer ind i helligdomskirken fra springvandsgården, er det første, man ser, en mindegrav til Fr Patten ved siden af de trin, der fører ned til brønden. Da kirkens fundament blev gravet i 1930’erne, blev Fr Patten begejstret, da arbejderne opdagede en gammel brønd, der, når den var ryddet for affald, gav en tilsyneladende uendelig forsyning af rent ferskvand. Brønden blev genopbygget og indarbejdet i Shrine Church og den helbredende tjeneste Sprinkling tilføjet til helligdommens liturgi.

Efterhånden som kirken blev udvidet, voksede også antallet af små sidekapeller, som hver især er dedikeret til en helgen. De 15 kapeller er også opkaldt efter Rosenkransens mysterier. Hvis du går ind i kirken gennem vestdørene, vil du foran dig se kapellet S. Gabriel med Bebudelsens alter. Over alteret er en kopi af det berømte Della Robbia farvede terracotta panel, der viser englen Gabriel hilsen den hellige jomfru Maria med nyheden om, at Gud havde valgt hende til at være mor til sin søn.

Dekoration

Kirkens vægge er rigt dekoreret med vægmalerier, hvoraf mange blev designet og malet af Enid Chadwick, en talentfuld kunstner og tilhænger af Fr Patten, der boede i landsbyen i mange år indtil hendes død. Arbejde af den berømte kirkearkitekt Sir Ninian Comper kan også findes i kirken – tre blyindfattede ruder, Det Hellige Hus-alteret og to sæt klæder.

Denne moderne kirke minder os om ubrudt pilgrimsrejse i omkring tusind år. Walsinghams unikke ånd er der blandt pilgrimmene, da folk i alle aldre fejrer og beder sammen.

Ud over pilgrimsfærd er der daglige fejringer af eukaristien, aftenbønnen og helligdomsbønnerne – det daglige tilbud af alle bønneanmodninger modtaget via e-mail, telefon og brev.

I

Nærværende tekster er oversat fra engelsk – fra det officielle hjemmesider – men indlagt med billeder jeg har taget fra mit besøg i september 2023.

LONDON TO WALSINGHAM – HJEMREJSEDAG

Start ByWalsingham – Gatwick Airport
Dato21. september 2023
Vejr+12 C – +18 C overskyet
Højdemeter opn/n
Højdemeter nedn/n
Sværhedsgradn/n
Afstand tilbagelagt i dag0 km
Afstand tilbagelagt i alt324 km

Havde jeg ikke haft guidebogen skrevet af Andy Bull – London to Walsingham Camino, havde jeg skullet bruge meget tid for at stykke en hjemrejse sammen, hvor slutmålet skulle være Gatwick Airport. Walsingham ligger i North Norfolk omkring 7 km fra den engelske Nordsø kyst. Personalet på Elham House, hvor jeg overnattede var også behjælpelig med at oplyse om transport fra Walsingham. Så det lykkedes at stykke en rejseplan sammen. Jeg skal rejse med den lokale bus Linje 36 Lynxbus, der køre fra King’s Lynn til Fakenham, der om morgenen afgår hver halve time. Jeg tager bussen der afgår fra den gamle brønd i Walsingham og kører over East Barsham til tovepladsen i Fakenham. Det tager ca. 20 min. Ved ankomsten til Fakenham skal jeg videre med buslinjen X29 til Norwich. Bussen til Norwich holder faktisk på samme busholdeplads, så det er at hoppe fra den ene bus til den anden. Rejsetiden er sat til 2 1/2 time. Årsagen til den lange rejsetid er, at bussen er lokalbus og holder ind på samtlige stoppesteder på vejen frem til Stationen i Norwich. Så det er en lidt trættende rejse. For at komme videre til Gatwick Airport skal jeg rejse med tog via Cambridge, hvor jeg skal skifte til TamesLine. Rejsetiden tid til togskifte i Cambridge er på ca. 3 timer og et kvarter. Som så ofte med togtransport – ja så er der forsinkelser og i dag er det så fordi der er sket signalfejl på linjen fra Cambridge til Gatwick Airport Station, hvorfor der må skiftes til en anden toglinje i Cambridge end planlagt. Jeg skal nu vente på toget til Royston, hvor jeg så igen skal skifte tog. De 2 togskift og ventetid på stationerne forlænger rejsetiden med næsten 1 time, så jeg er først i Gatwick Airport ved 17. tiden mod ved lidt før kl. 16. Det betyder imidlertid ikke noget, da jeg først skal med fly næste formiddag. Jeg har booket overnatning på Sofitel i lufthavnen.

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 14

Start ByFakenham – Walsingham
Dato20. september 2023
Vejr+13 C – +20 C overskyet / småregn
Højdemeter op115 m
Højdemeter ned92 m
Sværhedsgradlet
Afstand tilbagelagt i dag14 km
Afstand tilbagelagt i alt324 km

Ifølge vejrudsigten ville det regne lige over middag, hvorfor jeg vandrede ud kl. 7.30 for at sikre mig en vandring i tørvejr. Vejret var som i går ret blæsende, men i øvrigt godt vandre vejr. Vandringen var overvejende på lokale veje. Efter nogle kilometer vandrede jeg op til en lille og meget gammel kirke uden tårn. Ved indgangen til kirkegården blev der bedt om at man lukkede lågen, da der gik får på kirkegården(?) Der gik 2 gamle og meget venlige væddere. Og ind til indgangen til kirken var også sat et hegn op, så vædderne ikke gik med ind i kirkerummet. Godt 1 mile før Walsingham ligger The Slipper Chapel, National Catholic Shine to Our Lady of Walsingham. Da jeg gik ind i kapellet var præsten og jeg de eneste der deltog i formiddagsmessen og jeg modtog som den eneste nadver bortset fra præsten. Det var lige som om pilgrimsvandringen så sluttede her, men som nævnt skal jeg vandre videre ind i Walsingham by – på den Hellige mile. Her møder man først ruinerne af Walsingham Abbey hvor i House of Nazareth lå, som også blev nedrevet og ødelagt i forbindelse klosternedrivningerne i 1538-1541. Så nu er der kun potalbuen tilbage af klosterkirken.

Og her slutter så min pilgrimsvandring fra London til Walsingham.

Inde midt i midelalderbyen er opført Anglican Shrine to Our Lady of Walsingham i 1938 og løbende udvidet frem til 1960’erne på grund af den stadig stigende strøm af pilgrimme. Kirken er meget utraditionel og i kirken er indbygget en kopi af det oprindelige Nazareth House indviet til Our Lady of Walsingham. Kirken ligger i en meget smuk park og i rolige og stille omgivelser, der tiltrækker mange troende.

Mere om The Anglican Shrine to Our Lady af Walsinham i et særligt indlæg.

Det har været for mig en stor og dejlig pilgrimsvandring. En pilgrimsvandring, der ikke har budt på de store vandreudfordringer med at jeg skulle vandre over bjerge og bjergkæder, men alligevel har budt på udfordringer med ikke altid lige gode vandreveje. Men det høre jo med.

Jeg har ikke tal på de kirker jeg har besøgt der både var åbne og andre aflåste og ej heller det antal søde interesserede mennesker, som har spurgt til min mission og haft dejlige samtaler med.

I Walsingham overnatter jeg på Elham House, der er et pilgrimshotel. Det er drevet af katolikker og udover hotellet er tilknyttet en nye katolsk kirke. Elham House har været overnatningssted

For overnatning inkl. morgenmad betalte jeg 87 £ for eneværelse med bad/toilet.

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 13

Start ByCastle Acre – Fakenham
Dato19. september 2023
Vejr+13 C – +18 C overskyet / regn
Højdemeter op218 m
Højdemeter ned197 m
Sværhedsgradmoderat
Afstand tilbagelagt i dag24 km
Afstand tilbagelagt i alt310 km

Det er blevet koldt, blæsende, småregn af og til fra omkring middag til jeg tjekkede ind på The Crown Inn på markedspladsen i Fakenham. Før middag kunne jeg vandre i t-shirt og uldtrøje. Da det begyndt at småregne og blæse måtte jeg have den lange røde regnfrakke på. Første del af vandringen var som de tidligere dage en vekslen mellem grønne stier, smalle asfaltveje og markveje. Jeg vandrede igennem et par små byer og besøgte byens kirke, men der var ikke nogen butikker eller Inn’s, så ostemaden jeg fik smurt om morgene, måtte udgøre det for en frokost. Efter middag blev græsset vådt og da der faktisk ikke var noget som helst at besøge på resten af vandringen ind til Fakenham besluttede jeg at vandre 8 km på den lokale vej. Den var i øvrigt ikke særlig befærdet. Og på grund af de høje hegn langs vejen, føltes blæsten ikke så ubehagelig. Det er pudsigt, at de sidste par vandredage ofte ikke er særlig interessante, når du vandre til et pilgrimsmål. Det gælder både Santiago og Rom. Fakenham har i flere århundreder haft licens til at afholde ugentlig markedsdag og det er på torsdage. Der er flere Inn’s i byen på grund af der er markeder i byen. Jeg overnatter på The Crown Fakenham Inn, der ligger ud til markedspladsen og har i over 500 år haft licens til at udskænke øl m. v. til markedsgæster, bespiser dem og lade dem overnatte. Bygningens konstruktion og indretning vidner også om, at den har de mange år bag sig, men værelse og måltider fejler bestemt ikke noget. The Crown ligger skråt over for St. Poul og St. Peters Church, der var åben og hvor der inden for kirkedøren var stempel til pilgrimsmasset,

For overnatning i The Crown Inn Fakenham betalte jeg for overnatning inkl. morgenmad

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 12

Start ByHilborough – Castle Acre
Dato18. september 2023
Vejr+14 C – +22 C sol / overskyet / regn
Højdemeter op234 m
Højdemeter ned211 m
Sværhedsgradmoderat
Afstand tilbagelagt i dag25 km
Afstand tilbagelagt i alt286 km

Jeg bliver mere og mere begejstret for, at jeg tog på denne pilgrimsvandring til Walsingham. Lukker man øjnene og tænker tilbage på middelalderens pilgrimme og deres oplevelser af de mange kirker, klostre, katedralen St. Edmundsbury, vejkors og datidens overnatningssteder, må det også have overvældet og fået dem til at fortsætte, som det også gør for mig. For i dag var det et nyt højdepunkt på vandringen at se at der findes en kirke indviet til St. Jacob og kirkens stempel var naturligvis muslingeskallen. Dagens vandring var en glidende vandring fra små veje, ud på markveje, til stier igennem et afvekslende bakket landskab på Peddas Way stort ser hele dagen. Jeg mødte en cyklist og måske en håndfuld biler – ellers så jeg ingen. Da ruten i dag ikke fører gennem byer med mulighed for at købe mad og drikke, ja så må man slæbe på det på dagen. I forbindelse med morgenmaden, havde jeg smurt en ostemad som frokost. Vejret var fra morgenstunden til en halvtime før jeg kom frem til Actle Acre og kunne tjekkede ind på The Ostrich Inn, været dejligt vandre vejr i tshirt, men lige plusligt uden for kirken indviet til Sct. Jacob væltede regnen bare ned. Til sidst måtte jeg tage min lange røde regnfrakke på for ikke at blive drivvåd og søge ly i kirken. Da det havde stilet af med regnen vandrede jeg til Southacre lå et af Englands største klostre – Acre Priory – der i 1538 blev revet ned og munkene blev forvist fra klosteret. Nu er der kun klosterruinen tilbage. Når man ser ruinen får man en forståelse af hvor stort klosteret oprindeligt har været. Tæt på ligger middelalderborgen Acre fra det 1200 århundrede, der også nu er en ruin. Borgen tabte allerede i 1400 tallet dets forudsætning af en borg og blev rømmet og overladt til forfald. Byen jeg skal overnatte i – Castle Acre – har fået navn efter såvel borgen som klosteret. Og ikke nok med det så er byen Castle Acre, som taget ud af serien Barneby/Midsummer Murders.

Jeg overnatter på The Ostrich Inn ud til hovedgaden og pilgrimsvejen. Da jeg ankom fik jeg at vide, at der ikke kunne serveres afstensmad, men værtinden var så flink at hun servrede 2 store lækre sandwich sammen med en pose chips og salat og en stor appelsinvand på værelset. dejlig service.

For overnatning inkl. morgenmad på The Ostrich Inn i Castle Acre betalte jeg 120 £

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 11

Start ByBrandon – Hilborough
Dato17. september 2023
Vejr+16 C – +23 C sol /støvregn
Højdemeter op141 m
Højdemeter ned115 m
Sværhedsgradmoderat
Afstand tilbagelagt i dag23 km
Afstand tilbagelagt i alt261 km

I dag slog vejret om på ny. Fra morgenstunden kunne jeg vandre i tshirt og solen varmede. Omkring middag begyndte det blæse og skifte til overskyet og hen på eftermiddagen begyndte det at støvregne ret let. Hvorfor alt det om vejret? Det betyder noget at vejret er stabilt – om tørt eller vådt – er ligemeget, bare det er ens, så der ikke hele tiden skal skiftes til regntøj og så af med det, for så igen at tage det på. Det giver uro i vandrerytmen. Jeg tror det er det største skovareal jeg har vandret igennem indtil nu overhovedet. Et par kilometer uden for Brandon vandrede jeg ud på en Byway, der førte mig ud gennem nogle marker op til et skovhjørne, hvor jeg ikke troede mine egne øjne. Vandreappen med ruten var korrekt aflæst, men indgangen til skoven var totalt overgroet med den sædvanlige uvenlige bevoksning. Efter at have sundet mig, tog jeg første skridt gennem vildnisset og 300 m længere fremme blev jeg mødt af en skovvej, som jeg fulgte over de næste par timer med næsen i mobiltelefonens skærm for at følge om jeg ved hvert retningsskifte fortsat var på ret rute og retning. Og pludselig var jeg som ved et trylleslag til indgangen af en by. Jeg kunne hverken se eller fornemme den på afstand. På den anden side af byen – Mundford – zik zakkede jeg på ny i en skov med igen vekslende mellem gode skovveje og mere eller mindre tilgroede stier. Det var som det aldrig opførte. Men ved udgangen af skoven blev jeg mødt af den mest befærdede landevej, jeg længe har mødt. Der var nærmest ikke ophold i bilerne i begge retninger. Guideappen beskrev, at jeg skulle vandre ca. 500 m på landevejen og så igen ind i skoven på en omkring 6 km lang skovvej for at komme frem til mit overnatningssted, der blot ligger 2 km fremme ud til landevejen. .Men hellere 4 km omvej end at sætte liv og lemmer på spil på en befærdet landevej. Årsagen til omvejen er, at der er et større militært øve område, der skal vandres igennem på en speciel vej. Den sidste kilometer var over en eng og da jeg ved udgangen vendte mig om for at lukke gærdet, fik jeg noget af en forskrækkelse. For på et skilt stod at man skulle tage sig i agt for tyren. Jeg tror ikke den var lukket ind, for jeg så den ikke. Jeg nåede om eftermiddagen frem med halvvåde sko, strømper og våde langebukser frem til The Swan Inn, hvor jeg overnatter og hvor jeg kan spise aftensmad og morgenmad. The Swan Inn ligger som nævnt direkte ud til hoved landevejen ved indkørsel til en flække – Hilborough. Så der er ikke andre muligheder for overnatning og måltider.

I The Swan Inn fik jeg anvist et meget stort værelse med sofagruppe og et pænt badeværelse. Der var meget travlt i både pubben og restauranten både da jeg ankom og senere i forbindelse med aftensmad. For overnatning inkl. morgenmand måtte jeg betale 85 £

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 10

Start ByThetford – Brandon
Dato16. september 2023
Vejr+16C – +28 C sol / dis
Højdemeter op123 m
Højdemeter ned115 m
Sværhedsgradlet
Afstand tilbagelagt i dag21 km
Afstand tilbagelagt i alt238 km

Vejret har igen i dag været med mig. Sol fra en klar himmel. Da jeg holdt en pause omkring middag var det omkring + 30C. Men tæerne vokser som bekendt ikke ind i himmelen – der loves regn fra i overmorgen. Det skal jo ikke tage glæden fra mig – for det har været en skøn vandringsdag, hvor lange stræk var på bredden af River Little Ouse. Som tidligere nævnt overnatter jeg i Brandon, som dagens vandring er til. Kl. 8 stod jeg på stationen i Brandon for at køre med toget tilbage til Thetford. Inden jeg startede ud af Thetford, besøgte jeg Church of the Holy Sepulchre – da den hørte til Thetford Priory blev den også ødelagt og revet ned i 1540. Herfra gik jeg så frem til den lille nydeligt malede jernbro ved floden og vendte ansigtet mod Brandon. Første igennem en dejlig park langs floden, hvor starten på et lokalt løb på parkens stier, har tiltrukket gud og hver mand, der gjorde, at jeg måtte vandre ude på det dugvåde nyslåede græs og fik våde sko og sokker fra start. Æv. Da parken sluttede blev vandrestien stadig smallere og smallere, hvor skræpper, brændenælder, og andre ikke velkomne vækster var til voldsom gene med yderligere fugt i skoene. Men natur og fugleliv og vejret opvejede generne. Efter omkring halvvejs bragte stien mig forbi en flyveplads godt afmærket af den lokale modelfly klub. Den lå ved et campingsite, hvor weekend campister brugte anledningen til at sejre kajak på Little Ouse og overnatte. Herfra gik ruten lidt væk fra floden og gennem en skov til St. Helen’s Hellige kilde og et lille Kapel. I dag er der intet tilbage af begge dele, da kilden tørrede ude faldt tilstrømningen af pilgrimme og stedet gik i glemmebogen. Men det gjorde udsigten fra stedet bestemt ikke. Herfra under jernbanen og over River Little Ouse, hvor der vandres behageligt gennem skov til All Saints Church i Santon Downham, hvor Englands mindste kirke er åben for besøg. Og dagens sidste besøg var så i nabokirken Church of St. Mary the Virgin, der også fik et besøg. Herefter skulle jeg så ellers igen over floden, men da jeg kom frem til stiens begyndelse, var stien simpelthen så overgroet, at det ikke var muligt at træde ind på den. Så det blev derfra de sidste 2 km ind til Brandon er på asfaltvej op til hovedgaden og derfra til mit overnatningssted. Umiddelbart før, hvor jeg skal overnatte er et Aldi, hvor jeg kan handle ind til aftensmad og igen til morgenmad. Så bestemt en dejlig vandredag.

LONDON TO WALSINGHAM – DAG 9

Start ByBury St. Edmonds – Thetford
Dato15. september 2023
Vejr+14 C – +35 C overskyet / sol
Højdemeter op133 m
Højdemeter ned128 m
Sværhedsgradmoderat
Afstand tilbagelagt i dag29 km
Afstand tilbagelagt i alt217 km

Det gode vejr er vendt tilbage, da jeg ved et stop fik set på termometret, der er hæftet på min rygsæk. Det viste + 35C – så kunne jeg bedre forstå, at jeg følte det var varmt og jeg var døsig og drak meget på vandringen. Kun under 1 km efter jeg var startet på dagens vandring vandrede jeg vind på den første sti, der ikke meget senere gik over i en Byway, der med nogle få undtagelser, forsatte stort set lige ud omkring 15 km. Ofte med marker på den ene side og skov på den anden og til tider igennem skov på en bred næsten sandet vej Denne lange vandring – i øvrigt uden at møde nogen – og kun hører landbrugsmaskiner i det fjerne. Det gør, at man bliver døsig eller halvsover og har tankemylder. Det kan gør, at man så kan komme til at overse, at der skulle skiftes sti eller retning. Men det var så ikke tilfældet i dag. På et tidspunkt stod jeg ved en travl landevej for at krydse den omtrent. 7 km fra Thetford. På den anden side af vejen vandrede jeg ind på den lokale fælled (common) og skulle nu selv vælge retning på vandringen ind til byen. Der var et utal af stier på kryds og tværs. Og pludselig stod jeg i park få meter fra hovedgaden. Så i dag kun få kilometer på asfalt. Thetford havde i middelalderen og op til Henry the 8. fik Parlamenter til i 1538 at overdrage ham overøvrigheden over klostrene og deres besiddelser, hvorefter han besluttede at klostrene skulle rives ned. Thetford Priory, der var nordøst Englands største, blev også revet ned og nu kan man kun se ruinerne af det og hvor stort det var. Thetford mistede derefter sin betydning som pilgrimsby. Den har dog i dag ca. 25.000 indbyggere. Nu skulle dagen så slutte her, men selv om jeg for 3 uger siden bookede mine overnatninger, kunne jeg ikke få nogen overnatning i byen. Men. Brandon er næste overnatnings by på vandringen og den ligger kun 6 min. med tog fra Thetford. Der er tog næsten hver time mellem Thetford og Barndon. Så jeg har booket 2 nætter i en lejlighed i Brandon og tog så toget om eftermiddagen til Branfon og i morgentidlig tager jeg så toget retur til Thetford og derfra vandre jeg så tilbage til Brandon – det tager så ca. 5 timer. Keine hexerei nur Behändigkeit.

For 2 overnatninger i en dejlig 1.sals lejlighed “Cool og cosy” i Barndon nær stationen betalte jeg 138 £, hvor jeg selv skulle klare måltider inkl. morgenmad.

LONDON TO WAlSINGHAM – DAG 8

Start ByStansfield – Bury St. Edmonds
Dato14. september 2023
Vejr+14 C – +25 C overskyet / sol
Højdemeter op179 m
Højdemeter ned128 m
Sværhedsgradlet
Afstand tilbagelagt i dag23 km
Afstand tilbagelagt i alt188 km

Efter en tør nat fulgte en tør og dejlig temperet dag , hvilket gør vandring behagelig. Fra morgenstunden var der dug i græsset så jeg tillod jeg mig de 4 første kilometer at vandre på den lokale vej frem til en lille flække ved navnet Rede og med en lille sognekirke. Den var åben og stempel stod fremme til benyttelse. Herfra igen 4 km på en lokal vej til den eneste kirke i England- indviet til St. Pretunilla der er blomstersælgernes skytshelgen. Herefter kom den lange vandring ind mod Bury St. Edmunds, hvor vandringen er vekslende direkte ud over mark, på småveje, stier og i byen gennem ældre villakvarterer. Byen er den største i Suffolk og på størrelse med Roskilde. Først stort set på gaden, hvor katedralen ligger ud til, få man øje på den og ser den. For lige før – som nabo – ligger St. Marys Church, der størrelsesmæssigt er en katedral værdig og faktisk kan forveksles med den. Kirken er et af Englands største sognekirke er opført i 1100 tallet. Katedralen – St. Edmondsbury Catheral er indviet til Edmond the Martyr – der var tysk født i 841 og døde i 869 som konge af East Anglia og blev dræbt af vikingerne i forbindelse med et af deres angreb på England. Katedralen er opført i gotisk stil mellem 1200 og 1600 tallet og blev katedral i 1914. I katedralen er frivillige i gang med at bygge en model af katedralen af logoklodser. Til katedralen er knyttet en større cafe “Pilgrims Kitchen”, hvor jeg passende kunne indtage en frokost bestående af en kæmpe bagt kartoffel med tunmousse. Hvis jeg skulle overnatte i Bury St. Edmonds – vil vandringsdagen blive lidt under 20 km og dagen i morgen er på 26 km. Derfor valgte jeg at finde et overnatningssted gør at dagene bliver stort set lige lange. Så jeg skal lige vandre 4 km længere nord på til Fornham All Saints. Jeg skal vandre igennem Bury St. Edmunds bymidte og nord ud, hvor jeg skal derefter skal vandre gennem en golfbane for at overnatte på hotellet tilknyttet golfbane.

All Saints Hotel har restaurant, så jeg kan spise både aftensmad og morgenmad på hotellet. For overnatning inkl. morgenmad betalte jeg 138 £

LONDON T0 WALSINGHAM – DAG 7

Start ByWitherfield – Stansfield
Dato13. september 2023
Vejr+13 C – +22 C overskyet
Højdemeter op328 m
Højdemeter ned126 m
Sværhedsgradmoderat
Afstand tilbagelagt i dag22 km
Afstand tilbagelagt i alt165 km

Dejligt vejr til pilgrimvandring i dag. Tilpas temperatur op ad dagen til +22C let overskyet med sol. I nat havde regnet og veje og græsset vådt. Jeg er i Suffolk, det er landbrugsland med store arealer, der nu ved at blive efterbehandlet, så de brune marker står i kontrast til de grønne hegn og skove og arealer med græs til husdyr. Et smukt, frodigt, bakket landskab med små bysamfund, fordi der er langt til de større byer. Dagens vandring startede bekvemt på små asfaltveje og som dagen skred frem vandrede jeg også på græsstier, der op ad dagen ikke var så våde, så det hængte godt sammen, så jeg ikke fik særlig våde sko og bukseben. En perlerække af landsbykirker blev passeret og besøgt, når de var åbne og pilgrimspasset kom frem, hvor der var stempel i kirken. Som I sikkert kan, fornemme har det været en stille og behagelig vandringsdag og det er jo rigtig dejligt at få sådan en. Her er der langt mellem overnatningsstederne og netop i dagens slutmål – Howkedon – er der kun eet overnatningssted og det er populært. Datoen for min start af vandringen til Walsingham er bestemt efter jeg netop i nat, kunne booke og overnatte i den af de 2 lejligheder, der er i Queens Head Inn i Hawkedon. Restsuranten er lukket mandage og tirsdage. Og i dag er det onsdag. Howkedon ligger så dagens vandring er på 22 km og i morgen er der nemlig 24 km til næste by med overnatning. Restauranten i Queens Head er meget populært og i aften er der næsten fyldt med gæster. det kan jeg så godt forstå, for det aftensmåltid fik serveret og spise, var nemlig ret lækkert.

For overnatning i 80 m2 store moderne lejlighed med køkken, hvor der blev serveret morgenmad – betalte jeg 130 £