VIA DI FRANCESCO – 2017

Der blev for længe siden sagt "er du først begyndt på den første pilgrimsvandring, så slutter du aldrig, du få en evig trang til at fortsætte, lyst til at opdage, lyst til at vide, lyst til at lytte, lyst til at se - og lyst til at fortælle, så hun/han du møder bliver overbevist om, at hun/han også skal tage det første skridt på en første pilgrimsvandring"

Pilgrimsvejen er opstået med baggrund i, at Assisi blev et pilgrimsmål efter Frans af Assisi's død i 1226. 
Pilgrimsvejen der forløber fra Firenze over Assisi til Peterskirken i Rom.
Assisi er beliggende næsten midt imellem Firenze og Rom.
Frans af Assis blev født den 1181 i en velhavende købmandsfamilie. Som ung mand gjorde Frans tjeneste i den lokale milits i krigen mellem Assis og Perugia i 1202. Imidlertid tabte Assis og Frans kom i fængsel i mere end 1 år og da han mod betaling af løsepenge blev fri, var han blevet en anden person, hvis verdenssyn var blevet ændret imod en religiøs, kærlig og medmenneskelig holdning iblandet et ønske om at leve simpelt.
Hans levevis blev bemærket af hans venner og flere af dem fulgte hans leveregler og i løbet af nogle år blev flokken større og større.
I 1210 blev Frans kald til møde hos pave Innocent III.
Paven blev interesseret i Frans' missionering og gav ham sin velsignelse til at fortsætte.
Dette betød at der blev flere og flere som fulgte hans primitive, spartanske og religiøse måde at leve på og på den måde blev Fransiskaner Munkeordnene succesfuld.
Hans munkeordens udbredelse skete ved prædikener i bl.a. byerne Monteluco, La Verna, Motecasale, Fontecolombo og flere.
I en hytte uden for byen San Damiano nedskrev han de regler som gælder for munkeordenen.
Frans døde i oktober 1226 i Porziuncola og 2 år efter hans død blev han erklæret en helgen.
Herefter blev en kirke bygget og indviet i hans navn og han er begravet i kirken, Basilica San Francesco.
Nogen har kaldt Frans den største forkynder af det kristne budskab efter Jesus.