THE JESUS TRAIL – SAMMENFATNING

Nu er jeg kommet hjem og har fordøjet de mange fantastiske indtryk som denne pilgrimsfærd har efterladt i mig.
Det har været en fantastisk rejse og vandring. Noget af det mest spændende og interessante jeg har vandret om end vandringen blot var at bringe mig fra sted til sted i Jesus fodspor.
Israel er et meget specielt land, dets historie, dets særlige betydning for religioner, dets særlige natur og dets særlige indbyggere.
Det er noget helt særligt at opholde sig og især at vandre i Israel. Det er en storslået oplevelse, at besøge de kristne helligdomme og se og besøge de steder hvor kristendommen er udsprunget fra.
Ud fra en kristendomshistorisk betragtning, man sige at her får man religionsundervisning in natura, ved at være på de steder, se de steder og besøge de steder, hvor vores religion er dannet og begyndt.
Så tilmed at kunne vandre imellem disse steder og få en fornemmelse af afstande, natur, kultur og baggrund for, hvorfor det er netop her det kristne livssyn er begyndt.
Først at komme til Nazareth og se den moderne by med dets liv og besøge Bebudelseskirken, hvor Maria blev bebudet af Ærkeenglen Gabriel, at hun skulle undfange og føde Jesus. At besøge stedet, der ifølge traditionen ligge under alteret i kirken.
Og se og besøge kirken, hvorover Josefs værksted skulle have været er ligeledes en oplevelse.
Derefter at vandre til Kfar Cana og besøge Bryllupskirken, hvor der ifølge traditionen stadig står det en kar, hvor Jesus gjorde vand til vin. At kunne sætte billeder på bibelteksten er en rørende oplevelse.
At vandre ud i de særegne landskab, der er så vindomsust og nøgent, nærmest på grænsen til det golde, at kun de meste hårdføre vækster står visne tilbage på denne årstid og vandre mellem store og små sten med et udsyn og i et lys der er meget anderledes end i DK, er sandelig også en oplevelse værd.
Et terræn, der er meget bakket og godt nok kræver en pæn portion kondition er udfordrende og spændende.
Her vandres i et historisk landskab i moderne udgave, i et landskab, der har været styret og beboet af mange folkeslag, som har sat deres præg på det. Byzantinere, Romere, Korsfarer, muslimer, jøder og kristne har bearbejdet og dannet den civilisation, som der er i dag på godt og ondt. Disse civilisationers historie står der ude i landskabet og er enten afdækket ved udgravning eller står som vartegn i bygninger, som kan bruges pejlemærker i vandringen. Kirker, moskeer, borge, fæstninger og landmærker i øvrigt.
Et af landmærkerne der ses og vandres på på er Hittins Horns, et landmærke i form af 2 høje, der danner et horn. På disse har et af historiens største religiøse slag fundet sted for omkring 1000 år siden. Og står der oppe og vide at her blev omkring 20.000 mennesker slået ihjel, er et at de mere grusomme øjeblikke, især når man ser det omkransende landskab med udsigt til Galilee Sea.
Vel ned fra Hittins Horns kan man i fred vandre over et moderne stykke landbrugsland, der er fladt og frugtbart og udnyttet til sidste kvadratmeter for derefter igen at vandre ud i et goldt og bakket landskab ved Mount Arbel, hvor du blot vandre nogle få meter op, for at stå ved en bjergskrænt på 200 m med udsyn over hele Galilee Sea. Under dets udhæng for foden af det, siges at Jesus har holdt møder med sine følgere.
Herfra vandres så i kote - 200 m - altså under havoverfladen - ud i et frugtbart landskab, der har sit helt eget klima og er formet omkring udnyttelse af jorden til plantage efter plantage af citrusfrugter, bananer, grøntsager, tomater etc..
At vandre her, ser man tydeligt hvilken betydning herredømmet over søen har for beboerne og deres liv.
En dags vandring fra Mount Arbel, Atså 3 dages vandring fra Nazareth, er jeg nu i Jesus by, hvor han levede som ung mand og her lagde grunden til kristendommen ved at forkynde sine tanker og gøre mirakler.
Her ligger Saligprisningernes Bjerg - Mount of Beatitudes - der ligger med udsigt over Galilee Sea og omkring 2 km fra Jesus by Capernaum og fiskeren Peters hytte. Capernaum menes at have huset 400 beboere på Jesus tid.
Når man besøger disse steder får man en anskuelighed i, hvor lille et område Jesus har opholdt sig og hvor hans budskaber udspringer fra.
På vej tilbage fra Galilee Sea til Nazareth vandres der op til et besøg på Mount Tabor - Forklarelsens Bjerg  - Mount of Transfiguration - og her besøges kirken og klosteret, som er bygget her og som ifølge traditionen er stedet, hvor Jesus møder Moses og Elias og viser sig i et guddommeligt lys. Denne umådelige flotte kirke er som andre at de kristne steder underlagt Franciscanermunkeordenens til- og opsyn og beskyttelse.
Herfra er der noget af et spring til Jerusalem og Bethlehem, hvor de 2 mest hellige kristne pilgrimdmål er. Begravelseskirken - Church of the Holy Sepulchre -  i Jerusalem og Fødselskirken - Church of Nativity - i Bethlehem.
Med besøg i disse to kirker og de øvrige hellige steder i Jerusalem, hvor Jesus har opholdt sig, så har pilgrimmen vel fået set hvad han kom efter i Det Hellige Land.
At se alle disse steder og opleve dem og besøge dem, giver pilgrimmen et stort minde for livet.

Skriv et svar