DEN DANSKE PILGRIMSRUTE – 2022

Den danske pilgrimsrute eller pilrimsruter kan deles op i flere afhængig af landsdel. Der er pilgrimsruter på Sjælland fra Helsingør til Rødby. Fra Kastrup til Roskilde og fra Korsør til Næstved. På Fyn er der pilgrimsrute fra Nyborg til Middelfart og Odense til Bøjden. I Jylland er pilgrimsruterne fra enten Frederikshavn til Viborg eller Hirtshals til Viborg og derfra videre til Wasserleben og fra Fynshav til Wasserleben. i alt ca. 1.000 km pilrimsveje i Danmark.

Pilgrimsruterne er afmærkede og genfundne af Stigruppen under Foreningen af Danske Santiagopilgrimme, der vedligeholder afmærkningen. ruterne er endvidere lagt ind på GPS track og kan følges i realtime, således den vandrende kan se om vedkommende er på pilgrimsruten eller ikke.,

Ruten er væsentligst lagt, så den kan vandres mellem klostre, sognekirker og domkirker og andre kulturminder, hvilket betyder, at den går gennem såvel større som mindre byer. Ruten er i det væsentligste lagt, så den vandres uden, at der mødes andet end lokal trafik ved vandring på veje.

Den danske pilgrimsrute der forløber fra Helsingør til Rødby har et forløb igennem det sjællandske landskab og igennem danmarkshistorien med tilknytning til de danske konger fra vikingetiden til i dag og fra kristendommens indførelse til dagens Danske Folkekirke.

Den rute jeg har valgt at vandre er fra Helsingør til Rødby, altså den sjællandske fra nord til syd.