THE JESUS TRAIL – JERUSALEM DAG I

Start byJerusalem til Jerusalem
Dato5. december 2016
Vejr+18 – +20C sol / skyfrit
Højdemeter opn/n
Højdemeter nedn/n
Sværhedsgradn/n
Afstand tilbagelagt i dag0 km
Afstand tilbagelagt i alt197 km
Gravkirken - the Holy Church of the Sepulchre - er
det helligste sted for os kristne.
Så derfor er dagen sat af til et besøg i Gravkirken i det gamle Jerusalem.
Udefra ser kirken ikke ud af noget særligt og synes heller ikke særlig stor eller storslået og det er der så mange grunde til.
Over Jesus grav beordrede Kejser Konstantin, at der skulle bygges en ny kirke og det sket så omkring år 325. Kirken bestod i realiteten af 3 sammenbyggede kirker, som er bygget over 3 hellige steder. En rotunde er bygget over Jesus grav, en arkade, som danner et atrium over det sted, hvor korset stod på Golgata, der udover en stor bacilika, som blev bygget ved siden af.
Den kirke Konstantin beordre opført blev ødelagt i 600 tallet og efterfølgende kirker blev også enten ødelagt eller revet ned. En nedrivning af muslimerne omkring år 1.000 lagde grunden til de efterfølgende kristne korstog til Jerusalem.
I begyndelsen af 1800 tallet blev den nuværende kirke opført. Og siden 1550 har franciskaner samfundet påtaget sig ansvaret for kirken.
Under rotunden står Ædicolum. Ædicolum er en kirkebygning, der står over den afhuggede klippehule, hvor Jesus blev begravet.
Både Begravelseskirken og især Ædicolum trænger til vedligeholdelse og renovering.
Imidlertid gør en aftale fra midten af 1800 tallet af de kirkesamfundene skal være enige om sådanne forhold for at de kan iværksættes.
Da kirkesamfundene har forskellige interesser, er det vanskeligt at blive enige om selv små forandringer i kirken, men man er dog seneste blevet enige om at Ædicolum skal renoveres og der foregår således i øjeblikket, hvorfor bygningen er pakket ind i stillads og der arbejdes på og omkring bygningen.
Det indret - altså Jesus grav, er dog uforandret som det blev renoveret omkring år 1550, og der er åbent for besøgende til graven under renoveringen.
Den øvrige del af kirken er under stadig tilsyn af franciscanerordenen, den katolske kirke og den ortodokse kirke som de væsentligste kirkesamfund.
Der holdes messe af kirkesamfundene flere gange dagligt efter en nøje aftalt plan.
Adgang til kirken sker gennem en enkelt dør, i  øvrigt den eneste til kirken. Nøglen til kirken opbevares hos en muslimsk familie, der har haft ansvaret i flere århundrede efter gensidig overenskomst.
Umiddelbart inden for og som noget af det første, er på det sted - der efter den kristne tradition placerer stedet, hvor Jesus blev ilagt ligklæder - anbragt den flad sten, hvor på Jesus blev lagt efter hans død.
Til højre for indgangen og op ad en trappe er placeret et alter over stedet, hvor Jesus blev korsfæstet - Golgata - og hvorfra der er udsyn til Ædicolum og den tidligere omtalte flade sten, hvor Jesus blev bragt hen for ilægge Jesus ligklæde.
Går man til venstre kommer man forbi, stedet hvor der blev sørget over Jesus død, for derefter at gå ind under kuplen/rotunden, hvor under Ædicolum er og hvor der er adgang til Jesus grav.
Indgangen er ikke højere end ca. 1 m, så man skal enten bukke sig eller ned i knæ for at komme ind i et mellemrum, hvor der
under en glasplade er placeret jord fra graven. For at komme ind i gravkammeret, som ligger ca. 1/2 m nede, skal man igen igennem en meget lille åbning. Selve gravkammeret er vel omkring 10-15 m2 og ca. 1½ m højt. I gravkammeret er placeret en marmorplade over selve Jesus Grav. Eneste oplysning er nogle levende lys.
Da der er mange pilgrimme for at besøge Jesus grav, dannes en kø, der går hele vejen rundt om Ædicolum. Der er højest 3-5 besøgende i gravkammeret samtidig og da de besøgende skal både ind og ud af de 2 små adgange, tager det sin tid for at komme ind og besøget varer højest mellem 15-30 sek. Der er en græskkatolsk munk, der meget bestemt søger for at besøget ikke varer længere.
Jeg stod i kø i ca. 1½ time og da jeg gik ud, var køen bestemt ikke blevet mindre.

Skriv et svar