THE JESUS TRAIL – STIMARKERING

I Israel er der ca. 10.000 km vandrestier udlagt og med markering - kaldet The National Trail.
The Jesus Trail er en del af det vandrestisystem og har sin egen markering.
Markeringen i Israel er ganske enkel - til venstre en hvid lodret bjælke - i midten en lodret farvet bjælke - og til højre en hvid lodret bjælke. (se foto i bunden af siden)
Drejer stien til venstre bøjes bjælkerne mod venstre og det sammen mod højre. Mødes to forskellige vandrestier markeres det med de farvede bjælker og det sammen gælder hvis de skilles.
For The Jesus Trail er den farvede midterste bjælke orange.
Da The Jesus Trail ofte følger en af de andre stier, er det markeret med en i dette tilfælde orange dot.
Som udgangspunkt er det blot at følge de orange bjælker eller den orange dot.
Ind imellem bliver det lidt af en farvelade, for der er naturligvis aldrig nogen regler uden undtagelser. Ind imellem bliver det lidt af en farvelade, for der er naturligvis aldrig nogen regler uden undtagelser.
Der findes desværre så mange vandrestier, at det har været nødvendig at udskifte den hvid bjælke med en farvet, så en gang imellem kan man blive lidt forvirret over hvilken af markeringerne der skal følges.
Men generelt er der en virkelig god markering.
Markeringerne er pæn store og ofte er de enten malede skilte, der er sat fast på træer, bygninger eller også er de malet på store sten der ikke er flytbare, på lygtepæle, på stangen til trafikskilte, på husmure og hegn.
Placeringen er fornuftig og sjældent misvisende eller forvirrende. Og det fleste markeringer er samtidig godt læsbare og sjældent skjult på grund af høj vegetation.
The Jesus Trail er en nyere vandrerute, derfor er markering intakt og nem at se.
Mellem markeringerne er meget ofte kort afstand og især, hvor der kan være tvivl om retningen er der flere markeringer efter hinanden.
The Jesus Trail har ofte et forløb, hvor stiløbet er ud over en ikke klar udlagt sti - altså blot ud i terrænet og dermed usynlig - hvilket gør, at der er større krav til markeringen. Imidlertid er der taget hensyn til det forhold, hvorfor der ofte er kun få meter mellem markeringerne, som ofte er malet på større ikke flytbare sten og ofte er placeret, så man har en "sigtelinje" at vandre efter.
Det skal nævnes, at der er en særlig markering på vestsiden af Galilee Sea - "Mines" - landminer . Områderne er markeret med gule skilte med en rød trekant og på skiltet er anført DANGER MINES. Områderne er indhegnet med et ca 125 cm høje pigtrådhegn. Det giver nok sig selv, at man ikke skal forcere hegnene.
Der er en række fotos som viser markeringerne.
Der er også andre markeringer end The National Trails, der er almindelige trafikskiltning, som kan anvendes og der også mere eller mindre offentlige skiltninger med angivelse af stednavne.
Udover den skiltning, er der en en række andre vandreruter, som har deres helt egen markeringer i form af tegn eller tekst.
Bl.a. er der der en vandresti ved navn The Gospel Trail, der anvender den "gule pil" i form af en gul palme.
Der er for en hel del af vandrestierne i Israel, herunder The Jesus Trail, både en App "Trailze" og en GPS til download.
"Trailze" er på hebraisk og noget er oversat til latinske bogstaver.
Der er også en guidebog over The Jesus Trail og en række andre vandrestier til udvalgte kristne hellige steder.
Guiden "Hiking The Jesus Trail" - A village to village Guide - Anna dintaman/David Landis -ISBN 978-0-9843533-2-3.
Jeg har haft utrolig god gavn af guiden ved planlægning af vandredagene, distancerne og overnatningsstederne også har højdekurver, oplysninger om terræn, klima, temperatur, fauna og flora, historiske oplysninger om seværdigheder og de bibelhistoriske steder.
I guiden er der rigtig gode kort, hvor stimarkeringerne er indtegnet endog med den farve som den farvede bjælke har for stien der skal følges.

Skriv et svar